Perspektive frå øst
1. Etasje
2. Etasje
3. Etasje
Perspektive Campus
Snitt sal og lengdesnitt
Tversnitt
Perspektive frå vest
Oppriss nord og sør
Oppriss øst og vest
Romstudie Campus
Romstudie Sal
Romstudie Sal fra sør
show sidebar & content