Situasjon
Situasjonsplan
  • Credit: Arkitekten
Logistikk og strategi for ombygging
  • Credit: Arkitekten
Plan 1. etasje og messanin
  • Credit: Arkitekten
Inngangsparti
Plan 2. og 3. etasje
  • Credit: Arkitekten
Åpen silo med overlys
Vestfasade og lengdesnitt
  • Credit: Arkitekten
Utstilling
Nordfasade og tverrsnitt
  • Credit: Arkitekten
Perspektiv fra Langmannsholmen
show sidebar & content